Μερικές από τις φωτογραφίες της Εθνικής Ελλάδος πριν τους ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου.