Αφιέρωμα στην Lifo

Αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε την παρουσίαση/ συνέντευξή μου στην Lifo. http://www.lifo.gr/team/pinakothiki/52410

Artwork for INKA’s “Aconitum” album

Today INKA (BDC) revealed the cover and uploaded tracks from her new solo album, ACONITUM. I haven’t drawn for some time now but I really enjoyed it. My drawing is based on one flower of the Aconitum family. I had a more dark and sketchy approach ...